تماس با ما
خدمات اورژانس و اجتماعی (پروژه AF) با فاینانس 10.8 میلیون دلاری از بانک جهانی در اردن
خدمات اورژانس و اجتماعی (پروژه AF) با فاینانس 10.8 میلیون دلاری از بانک جهانی در اردن
در دست اجرا
1395/10/01
1395/12/25

خدمات اورژانس و اجتماعی (پروژه AF) با فاینانس 10.8 میلیون دلاری از بانک جهانی در اردن