تماس با ما
پروژه خرید بوئینگ با استفاده از فاینانس 17 بیلیون دلاری
پروژه خرید بوئینگ با استفاده از فاینانس 17 بیلیون دلاری
در دست اجرا
1395/10/01
1395/10/30
ایران
فاینانس هواپیما برای ایران
فاینانس هواپیما برای ایران

پروژه خرید بوئینگ با استفاده از فاینانس 17 بیلیون دلاری