درخواست ثبت نام / عضویت در پرتال فاینانس

کاربر / متقاضی گرامی،

 

در صورت تمایل به ثبت نام و یا عضویت در پرتال فاینانس به جهت معرفی شرکت، موسسه، کارخانه و یا کسب و کار خود که متقاضی تامین مالی یا سرمایه گذاری و یا تامین کننده یا صندوق سرمایه گذاری، می توانید از طریق زیر فرم عضویت را تکمیل نمایید.

 

 عضویت